Biologia PDF

Ir a la navegación Ir a la búsqueda En inmunología, anergia es un estado de los linfocitos en el cual estos, pese a estar presentes, no son activos. Es la incapacidad de producir una respuesta frente a antígenos específicos debido a la neutralización de las células efectoras. Algunas bacterias, como Mycobacterium leprae, biologia PDF la respuesta del sistema inmune induciendo este fenómeno. En las leucemias y en concreto en la leucemia linfática crónica la anergia en consustancial a la enfermedad ya que los linfocitos se multiplican pero pierden su capacidad autoinmune.


Författare: .

L’opera è composta da 55 capitoli, raggruppati in 7 parti, collegati l’uno all’altro da temi che ne determinano la continuità: l’evoluzione, il metodo sperimentale, il flusso dell’energia nel mondo vivente, l’applicazione e l’effetto pratico delle tecniche molecolari, l’attenzione per la salute umana.

New York and London: Garland Science. 2013-03-489849 Blood May 9, 2013 vol. Esta página se editó por última vez el 8 nov 2018 a las 18:35. El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.

Jajo zawiera surowce odżywcze pozwalające na rozwój zarodka bez dostępu do organizmu macierzystego i zewnętrznych źródeł pożywienia oraz stosunkowo bezpieczne środowisko, ale ze względu na swoją zawartość jest również cenionym pokarmem. Jaja wytwarzane są w jajnikach i dojrzewają w procesie oogenezy, w której gromadzą informacje rozwojowe oraz zapasy substancji niezbędnych do rozwoju zarodka. W trakcie rozwoju zarodka zmniejsza się ilość żółtka i powiększa się komora powietrzna. Skorupka staje się cieńsza, gdyż zawarte w niej wapno wbudowywane jest w szkielet zarodka. Wśród ptaków największe jajo składane jest przez strusia i mierzy 16 cm , zaś jajo koliberka hawańskiego mierzy do 6 mm długości. Jajo żarłacza śledziowego ma 22,5 cm długości.

W jajach ptasich obecne są jedynie dwa barwniki, oocyjanina, odpowiadająca za barwę niebieskozieloną oraz protoporfiryna, odpowiadająca za barwę rdzawoczerwoną. Skorupy jaj cechują różnorodne kształty, od niemal okrągłych po wydłużone. Szczególnie jest to widoczne u ptaków gniazdujących na klifach, np. Skorupy jaj u poszczególnych zwierząt różnią się znacznie grubością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. Sargatal: Handbook of Birds of the World. Kraków: Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, 2002, s.