Gli sfiorati PDF

Diplomatosi presso la scuola del Teatro Stabile di Torino diretta da Mauro Avogadro, nel 2004 segue un corso di perfezionamento diretto da Luca Ronconi. Nel 2010 recita sul grande schermo con Noi credevamo di Mario Martone e, nel ruolo di protagonista, con Febbre da Fieno, opera prima della regista Laura Luchetti. Vince il Premio Giovani al festival Primavera Gli sfiorati PDF Cinema Italiano di Cosenza per la sua interpretazione in Noi credevamo. Debutta con Elisa Galvagno il 24 febbraio 2012 con Come vivo acciaio, liberamente tratto da Una questione privata di Beppe Fenoglio, spettacolo originale dalla drammaturgia inedita e opera prima dei due attori e registi piemontesi.


Författare: Sandro Veronesi.

Vince, per le interpretazioni di Mète ne Gli sfiorati e di Luca in Magnifica presenza, il Premio Guglielmo Biraghi 2012. Questa pagina è stata modificata per l’ultima volta il 29 ott 2018 alle 22:51. Vedi le condizioni d’uso per i dettagli. Il giovane Mète, grafologo affascinato dalla psicologia nascosta dietro la scrittura, è in una situazione imbarazzante e difficile quando si ritrova a dover prendersi cura della sorellastra Belinda, diciassettenne adolescente in bilico tra tutto e nulla, durante le seconde nozze del padre, unico punto in comune tra i due. Il film è stato distribuito nelle sale italiane il 2 marzo 2012 da Fandango, incassando 34. Posti in piedi in paradiso di Verdone. Questa pagina è stata modificata per l’ultima volta il 19 ott 2018 alle 07:56.

Vedi le condizioni d’uso per i dettagli. Hij is een broer van de regisseur Giovanni Veronesi. 80 tussen vader en zoon, die een moeilijke verstandhouding hebben. De vader is een avontuurlijke zakenman, die diep in de schulden zit en een paar honderdduizend dollar uit Zwitserland probeert weg te sluizen. Veronesi de gezinsproblematiek op een veel dramatischer manier. Opnieuw een vader en zoon met een moeilijke relatie. Maar Mete vindt troost bij zijn mooie stiefzuster.

Dit alles vindt plaats in Rome, verweven met andere verhalen over uiteenlopende sociale types die in een dergelijke chaotische metropool te vinden zijn. Trouw aan het thema van de moeilijke relaties tussen twee mensen van verschillende generaties gaat het in Venite venite B-52 over een vader-dochter relatie. Premio Viareggio en de Premio Campiello en gaat weer over de vader-zoon-relatie. Het is een boek dat Gianni Orzan geschreven zou kunnen hebben. Fosterman clan, die de ooit zo rustige stad Vocalia heeft overgenomen en wil transformeren in een gigantische boksring.

Danis Tanovics gelijknamige film uit 2001, maar dan met een goede dosis bijtende Veronesi-ironie. Italië, de Premio Strega en de Franse Prix Femina voor de beste buitenlandse auteur. De 12-jarige Salvatore zinkt weg in de criminaliteit na zijn vlucht uit het vondelingenhuis van vader Spartacus, die zelf oplost in godsdienstwaan. Trento, in de Dolomieten, waar in een klein dorpje, San Giuda, een gruwelijke massamoord plaatsvindt. Het surreële verhaal wordt beurtelings verteld door de pastoor van het dorpje, don Ermete, en door een jonge psychiater, Giovanna, die alles in het werk stellen om de dorpelingen tegen de om zich heen grijpende waanzin te beschermen.