Imperium PDF

Epoka imperium PDF kolonialnych rozpoczęła się wraz z wielkimi odkryciami geograficznymi XV-XVI w. Pierwszymi mocarstwami kolonialnymi były Hiszpania i Portugalia. Osobny artykuł: Lista największych państw w historii.


Författare: Ryszard Kapuscinski.

Największe posiadłości kolonialne miała w XIX wieku Wielka Brytania. Pod koniec stulecia do Korony Brytyjskiej należała czwarta część kuli ziemskiej, m. Rozpad mocarstw kolonialnych nabrał tempa po II wojnie światowej i trwał ok. Systemy sprawowania przez metropolię władzy nad koloniami były zróżnicowane. Bywało, że rządy kolonialne przyczyniały się do wzrostu poziomu cywilizacyjnego podbitych krajów. Administracja kolonialna zakazywała starodawnych, barbarzyńskich obyczajów i prowadzenia krwawych wojen plemiennych.